Podsumowanie XIX Konferencji Naukowej Drogi Kolejowe 2017

W dniach 18-20.10.2017 r. w Poznaniu i Wągrowcu odbyła się XIX Konferencja Naukowa Drogi Kolejowe 2017. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski sformułowane na zakończenie Konferencji:

 1. Kontynuacja prac nad problematyką wzmacniania podtorza.
 2. Dalsza intensyfikacja prac nad określeniem rzeczywistych sił osiowych w eksploatowanym torze bezstykowym.
 3. Kontynuacja prac nad doskonaleniem rozwiązań konstrukcyjnych klasycznej nawierzchni podsypkowej.
 4. Sprawdzenie efektywności stosowanych sposobów obróbki mechanicznej szyn.
 5. Optymalizacja technologii robót kolejowych i związanych z nimi zamknięć torowych w celu minimalizacji kosztów i czasu realizacji inwestycji.
 6. Docelowy model diagnostyki nawierzchni kolejowej w Polsce uwzględniający między innymi urządzenia pomiarowe na pojazdach w składzie normalnych pociągów i czujniki instalowane w torze.
 7. Kontynuacja badań dotyczących identyfikacji zagrożeń w nawierzchni kolejowej.
 8. Powrót do idei rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce wraz z weryfikacją ich przebiegu ukierunkowaną na uzyskanie jak najmniejszych czasów przejazdu między aglomeracjami i krajami ościennymi.
 9. Konieczność opracowania nowych wytycznych projektowania budowy i utrzymania infrastruktury tramwajowej (dotychczasowe pochodzą z początku lat 80.) oraz dostosowania aktów prawnych do specyfiki ruchu tramwajowego.
 10. Dostosowanie aktualnych przepisów projektowania układów geometrycznych torów do obecnych zaawansowanych możliwości obliczeniowych technik komputerowych.
 11. Ze względu na dowolność w interpretacji przepisów konieczne jest wprowadzenie ujednoliconych wymagań technicznych. Wskazane jest też określenie zasad uzyskiwania odstępstw od tych przepisów w oparciu o precedensy, badania i publikacje naukowe.
 12. Wymagania związane z ochroną środowiska i ich wypełnienie w istniejącej i planowanej infrastrukturze transportu szynowego.
 13. Potrzeba zaangażowania PKP PLK S.A. i przedsiębiorców w tworzeniu programów i wspieraniu studiów w zakresie infrastruktury szynowej, w celu efektywnego kształcenia młodej kadry inżynierskiej.
 14. Włączenie Studentów i Studenckich Kół Naukowych w merytoryczny udział w konferencji Drogi Kolejowe.
 15. Pilna potrzeba archiwizacji materiałów z konferencji Drogi Kolejowe w celu upowszechnienia zawartych w nich informacji dla środowiska inżynierów i techników dróg szynowych.